Designové vidiecke organizácie a upratovania vidie